อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง แต่อาการนี้ดูจะเป็นปัญหาใหญ่ของคุณผู้ชายมากกว่า เพราะมันหมายถึงการที่ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมทางเพศได้อย่างมีความสุขเต็มเหมือนตอนดูหนังโป๊ฟรีที่จนถึงไม่สามารถมีความสุขทางเพศได้เลย ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บั่นทอนสภาพทางจิตใจของคุณผู้ชายหลายๆ ท่านได้อย่างรุนแรง ดังนั้นในคราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องปัญหาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายกัน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
อาการหย่อยสมรรถภาพทางเพศ คืออะไร…
อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หมายถึง เกิดปัญหาที่ทำให้การร่วมเพศลดประสิทธิภาพลง ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การดูหนังโป๊ฟรี และเรื่องของการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือ มีความสนใจที่จะมีกิจกรรมทางเพศลดลงเท่านั้น แต่มันกินความหมายรวมไปถึงเรื่องของอาการล่มปากอ่าว หรือ การหลั่งเร็ว ร่วมเพศได้ไม่นานด้วยเช่นกัน ดังนั้น อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จึงเป็นเรื่องทุกๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำให้การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่สมอารมณ์หมาย ทั้งการดูหนังโป๊ฟรีแล้วมีความรู้สึกน้อยไม่แข็งตัวและมีความรู้สึกมากเกินไปจนหลั่งเร็ว
สาเหตุของอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เกิดขึ้นได้ทั้งจากสภาพทางร่างกายและสภาพทางจิตใจ
ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพในคุณผู้ชายที่มาจากสภาพร่างกาย ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับความผิดปกติทางกายที่ทำให้อวัยวะเพศไม่แข็งตัว ไม่ใช่การไม่ดูหนังโป๊ฟรีหรอก ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาทางสุขภาพ เช่น โรคหลอดเลือด มีการอุดตัน หรือ ขอด การป่วยเป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีปริมาณไขมันในเส้นเลือดมาก เป็นโรคอ้วน เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ เกิดจากผลของการใช้ยาบางอย่าง หรือ อาการบาดเจ็บที่ทำลายเส้นประสาทความรู้สึก
ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่มาจากจิตใจ เป็นเรื่องของอารมณ์หีความรู้สึก ซึ่งอาจจะเกิดจากความเครียด ความกังวล ความกดดัน หรือมีภาวะซึมเศร้า ทำให้ความสนใจทางเพศลดลง หรือ มีอาการตื่นเต้นจนมากเกินไป เพราะปกติดูหนังโป๊ฟรีตลอด พอเจอของจริงกลับตาย จนส่งผลให้มีปัญหาต่อการมีกิจกรรมทางเพศ ส่งผลได้ทั้งการหลั่งเร็ว ไปจนถึงการไม่สนใจอยากมีเพศสัมพันธ์
การแก้ไขปัญหาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จะต้องเริ่มจากการหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการขึ้นก่อนเป็นสำคัญ เนื่องจาก ถ้าไม่ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็จะไม่สามารถแก้ไขได้อย่างตรงจุด หากเป็นเรื่องทางกาย ก็ต้องแก้อาการโรคที่เป็นอยู่ และหมั่นออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงและหมั่นดูหนังโป๊ฟรี แต่หากเป็นอาการทางจิตใจ ก็ต้องแก้ไข หรือหาทางบรรเทาความคิด ความวิตกเหล่านั้นลงให้ได้ จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศลงได้
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีอาการแล้ว อย่ากลัวที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษา การรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ หรือเป็นน้อยๆ สามารถหายขาด และมีกิจกรรมทางเพศและดูหนังโป๊ฟรีได้ดังเดิม แต่หากปล่อยไว้นาน จนสภาพร่างกาย หรือจิตใจผิดปกติไป ก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ และอาจจะแก้ไขไม่ได้อีกก็เป็นไปได้…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *